Charakter rozrywki

Sudoku są zadaniami preferowanymi przez osoby lubiące liczby. Jest to szczególna grupa ludzi dobrze wykształconych, interesująca dla określonych reklamodawców. Nakład czasopism jak i niska cena reklam pozwalają tanio dotrzeć do takiej wyselekcjonowanej grupy odbiorców.